HUNDFYRENDjursjukgymnast

Veterinärmedicinsk rehabilitering och friskvård utförd av leg.sjukgymnast/fysioterapeut samt gk djursjukgymnast.

                                                                             

Hundfyren är i dagsläget främst en kunskapsresurs för dig som är intresserad av rehabilitering och friskvård av hundar och katter.

För att få ditt djur undersökt och behandlat av Hundfyrens sjukgymnast Anna Eriksson Svensson hänvisas till Anicura djursjukhuset Albano i Danderyd. Likaså för rehab -och friskvårdsträningar.

 

 

Anna och Jennie                   

         

Fysioterapeut - nytt namn på yrket sjukgymnast!

Sedan 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. Den som vill fortsätta kalla sig sjukgymnast kan dock göra det så länge man vill. En icke-legitimerad person får inte kalla sig sjukgymnast eller fysioterapeut.

Som leg. sjukgymnast/fysioterapeut kan man även bli godkänd av Jordbruksverket för arbete inom Djurens hälso - och sjukvård sk gk djursjukgymnast. Detta innebär en trygghet för dig som djurägare.

 

 

 

 

 

Hundfyren finns på Facebook    

Facebook