HUNDFYRENDjursjukgymnast

Rehabilitering

Rehabilitering efter skada i rörelseapparaten, sjukdom eller operation är en viktig del av den veterinärmedicinska behandlingen. Rehabilitering innebär att återanpassa och syftet är att hunden ska komma tillbaka till bästa möjliga funktion. Din hund kan vara i behov av sjukgymnastisk rehabilitering om den har besvär från kroppens leder, muskler, senor, skelett eller nervsystem.

Målet med den sjukgymnastiska behandlingen kan vara att lindra smärta, bevara eller öka rörlighet, öka styrka eller förebygga skador.

Vid besök hos sjukgymnast/fysioterapeut görs först en funktionsbedömning där hundens rörelser och kropp undersöks. Tillsammans med hundägaren läggs sedan en behandlingsplan upp. Du som hundägare är en mycket viktig del i rehabiliteringen! I kontakten med sjukgymnasten får du också veta hur du i framtiden kan undvika problem.

Din hund kan behöva besöka en sjukgymnast/fysioterapeut för undersökning och behandling om den:

 • har en akut eller kronisk skada som orsakar smärta och/eller rörelsestörning
 • ska genomgå eller nyligen genomgått en operation
 • utvecklar en beteendestörning utan anledning
 • uppvisar någon form av muskelsvaghet
 • om träningsupplägget inte ger önskad effekt

 

Det finns flera olika behandlings – och träningsmetoder att tillgå vid rehabilitering av djur. Valet av behandlingsmetod beror på skadans art, djurets behov, hur den är som individ samt andra omständigheter som påverkar hur rehabiliteringen kan läggas upp.

Följande behandlingsmetoder kan förekomma:

 • vattenträning (water treadmill) 
 • massage
 • stretching
 • elektroterapi
 • ultraljud/intraljud
 • värme/kylterapi
 • träningsövningar att göra hemma  
 • vibrationsträning
 • rörelseträning
 • akupunktur
 • laserterapi

  

Du kan vara berättigad till ersättning från ditt försäkringsbolag för din hunds behandling om:

- rehabilitering ingår i din hunds försäkring

- veterinären skrivit en remiss ställd till behandlaren

Kontakta försäkringsbolaget och fråga vad som gäller för din hund!