HUNDFYRENDjursjukgymnast

Friskvård

Förebyggande hundhälsa - för ett långt och aktivt liv!

Friskvård innefattar allt som hjälper din hund att förbli frisk! Hit räknas förebyggande behandlingar, vård, fysisk och mental träning, rörlighetsträning och kosthållning.

Friskvård minskar risken för skada och ohälsa hos din hund. Även om din hund inte besväras av smärta eller skada i dagsläget ger ett besök hos sjukgymnast/fysioterapeut kunskap om hur du kan förebygga uppkomsten av framtida besvär eller skador. Har du en arbetande hund är kunskap om skadeförebyggande träning och åtgärder t ex massage och stretching viktigt för din hunds fysiska uppbyggnad och prestationsförmåga. Alla hundar mår däremot bra av massage då det ger ett ökat välbefinnande och alla hundar förtjänar en optimal hälsa.

Hos en sjukgymnast/fysioterapeut kan du som hundägare få hjälp att:

- lära dig att massera och/eller stretcha din hund

- friskvårdsträna din hund i water treadmill

- friskvårdsträna din hund på vibrationsplatta

- få träningsrådgivning inför t ex tävling, jakt etc. 

- göra en Friskvårdsundersökning på din hund och få individuella råd

 

agility slalom